5 regler för att hantera en man med en komplex karaktär

Vår expert ger mycket viktiga råd.

Att bygga goda relationer med människor är en värdefull färdighet, men tyvärr strävar inte alla efter detta och ibland måste man ta itu med människor med mycket svåra karaktärer. I de flesta fall kan kommunikation med sådana människor begränsas eller helt undvikas. Men tänk om din partner har en svår personlighet? Hur kommunicerar man med en älskad man som har en komplex karaktär? Det är verkligen inte lätt att lita på den andra hälftens goda humör, men att känna till de grundläggande reglerna för att kommunicera med denna typ av män kan du minska antalet gräl och minimera konflikter.

Elena Yarikova

Doktorsexamen i psykologi, TV-expert

Kritiserar inte och utesluter påståenden

Som regel upplever människor med en komplex karaktär all information som riktas till sin person (förutom beröm). Det verkar för dem att de anklagas och alltid är missnöjda med dem, därför reagerar de kraftigt på kritik och nästan alltid kommer dialogen att sluta i konflikt. Försök inte att göra om det, mycket mindre gör det på ett enkelt sätt. Information måste förmedlas mycket noggrant och delikat och börja från början med styrkor och fördelar.

I dialog ska du alltid tala för dig själv och dina känslor. Inte «peta» eller bli personlig. «Varför du du är sen, jag väntar på dig och du du kan inte ens varna ”eller” jag väntade mycket på dig, det är väldigt viktigt för mig att veta när du kommer, det är lättare för mig att planera min dag ”. Håller med, det finns en skillnad.

Välj uttryck

Innan du säger något bör du tänka på i vilken form och hur man bäst förmedlar den önskade idén. Ibland kan en ofarlig sak eller ett slarvigt uttalande förändra hela konversationens gång. Det är nödvändigt att identifiera ämnen som framkallar akuta reaktioner och försöka undvika dem. Välj med din andra hälft det stoppord som din motståndare eller du säger vid tidpunkten för konflikten. Hans uttal stoppar genast dialogen, temat ändras. Således låter du inte situationen eskalera till det yttersta och stoppordet blir en trollstav i någon konflikt..

Vara rörlig

Det är alltid lättare för en kvinna att anpassa sig till situationen än för en man. Män med en komplex karaktär, som regel, ger inte efter, står på sin plats och anser sig alltid ha rätt. Detta betyder inte att en kvinna med en sådan man alltid ska ge efter. Du måste vara mer flexibel och klokare. Kvinnors styrka är i svaghet, så vid nästa attack kan du hålla tyst / krama och säga kärleksfulla ord eller en komplimang / översätta ämnet eller notera att du glömde att tacka honom för den snyggt spikade hyllan.

Hitta en kompromiss

Att vara med en person med en miljon klagomål är mycket svårt, ibland till och med outhärdligt. Om du bara spelar enligt «övergreppsregler» blir detta förhållande giftigt och ditt liv blir outhärdligt. Varje människas karaktärs komplexitet ligger i deras svagheter och komplex, och det är nödvändigt att tydligt diskutera algoritmen för handlingar när svårigheter uppstår i kommunikationen. Om du omedelbart kommer överens om förbjudna ämnen och konfliktgener, liksom situationer som orsakar aggression, kan du undvika många gräl och behålla din emotionella hälsa..

Bli inte förolämpad

Karaktärens komplexitet kan ligga i manlig auktoritärism, vrede, aggressivitet, arrogans, små tyranni och andra manifestationer. Allt detta på ett eller annat sätt kommer att påverka din relation och dig personligen. En älskad är någon som värdesätter, respekterar och skyddar dig. Om den andra halvan överskrider de tillåtna gränserna är det absolut nödvändigt att få honom att förstå att du inte kan behandlas så. Om du ser att en person försöker att inte låta sin karaktär förstöra ditt förhållande, är det en fråga, och om fallet luktar missbruk eller gasbelysning, utan att tveka, måste du avsluta det giftiga förhållandet.